Znaleziono 1 artykuł

M. Mazurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polska—Niemcy Wschodnie 1945–1990. Wybór dokumentów. T. I: Polska wobec Radzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec maj 1945—październik 1949”, red. J. Kochanowski, K. Ziemer, redakcja, wstęp, wybór dokumentów J. Kochanowski, opracowanie dokumentów A. Krajewski, M. Mazurek, Warszawa 2006 : [recenzja] Wanda Jarząbek J. Kochanowski (aut. dzieła rec.) A. Krajewski (aut. dzieła rec.) M. Mazurek (aut. dzieła rec.) K. Ziemer (aut. dzieła rec.) s. 308-309