Znaleziono 23 artykuły

Roman Mazurkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego "Bogurodzicę" śpiewano w liturgicznym okresie Bożego Narodzenia? Roman Mazurkiewicz Zofia Wanicowa s. 25-41
Awangarda : pokusa poezji i utopia władzy Aleksander Władimirowicz Lipatow Roman Mazurkiewicz (tłum.) s. 49-57
"Święta Rodzina" w dawnej poezji polskiej Roman Mazurkiewicz s. 131-165
Wokół "Spuści nam" pieśni "Bogurodzica" Wacław Hryniewicz Roman Mazurkiewicz Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 139-166
O strukturalnej organizacji "ram" w tekstach recenzji krytycznych (tezy) Roman Mazurkiewicz s. 147-151
Matka Boska Kwietna : o średniowiecznej pieśni maryjnej "Kwiatek czysty, smutnego serca ucieszenie..." Roman Mazurkiewicz s. 149-164
"Koniec! Jak dźwięcznie brzmi to słowo..." Jurij M. Łotman Roman Mazurkiewicz (tłum.) s. 156-161
"Mocne Boskie tajemności" : średniowieczna pieśń maryjna o Zwiastowaniu Roman Mazurkiewicz s. 156-200
O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu Roman Mazurkiewicz s. 157-172
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Matka Boga i człowieka" : macierzyństwo Maryi w polskim piśmiennictwie średniowiecznym : (przegląd ważniejszych motywów) Roman Mazurkiewicz s. 157-179
"Mariologia" Erazma z Rotterdamu i polskie ślady jej recepcji w pierwszej połowie XVI wieku Roman Mazurkiewicz s. 181-205
"Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i Św. Jana Chrzciciela w kulturze Średniowiecznej", R. Mazurkiewicz, Kraków 1994 : [recenzja] Krzysztof Kowalik Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Tradycja świętojańska w literaturze staropolskiej", Roman Mazurkiewicz, Kraków 1993; "Deesis : idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej", Roman Mazurkiewicz, Kraków 1994 : [recenzja] Janusz K. Goliński Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-193
Czy naprawdę potrzebne było nowe wydanie "Rozmyślania przemyskiego" : fragmen, albo kąsek większej całości Roman Mazurkiewicz Tomasz Mika Wacław Twardzik s. 197-206
"Świebodność Boga żywego" : średniowieczna pieśń o wniebowzięciu Maryi Roman Mazurkiewicz s. 224-260
Świadectwo recepcji w twórczości Jacopa Sannazara w literaturze staropolskiej Mirosław Lenart Elwira Buszewicz (aut. dzieła rec.) Grzegorz Czaradzki (aut. dzieła rec.) Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 243-248
Sprostowanie Roman Mazurkiewicz s. 259
"Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej", wybrał, oprac. i wstępem poprz. Roman Mazurkiewicz, Warszawa 2008 : [recenzja] Sławomir Ropiak Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 279-281
"Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej", wybrał, oprac. i wstępem poprz. Roman Mazurkiewicz, Warszawa 2008 : [recenzja] Sławomir Ropiak Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 279-281
Modlitewnik dla kobiet z XVI wieku ("Modlitewnik Ptaszyckiego I") Roman Mazurkiewicz s. 293-329
O współzależności funkcji estetycznej i informacyjnej w różnych gatunkach prozy ustnej Erna Pomierancewa Roman Mazurkiewicz (tłum.) s. 297-302
Dom w "Mistrzu i Małgorzacie" Jurij M. Łotman Roman Mazurkiewicz (tłum.) s. 311-319
Matka Boża polskiego średniowiecza Piotr Borek Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław C. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 362-366