Znaleziono 25 artykułów

Marcin Medyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Indeks miejscowości, t. 1-5 Marcin Medyński s. 13-20
Indeks osób, t. 1-5 Marcin Medyński s. 21-44
Dzieje obszaru dzisiejszego Skarżyska-Kamiennej w okresie niewoli narodowej i pierwszej wojny światowej – stan badań Marcin Medyński s. 27-39
Inwentarz akt parafialnych dekanatu Bodzentyn, przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach : cz. I Piotr Kardyś Marcin Medyński s. 73-112
Akta dochodzenia w sprawie pomnika powstańców styczniowych na terenie odlewni Jana Witwickiego (1907 r.) Marcin Medyński s. 119-127
Gmina Skarżysko-Kamienna ma już 100 lat! Marcin Medyński s. 127-130
Rafała Leona Sucheckiego opis Kamiennej w latach 20. XIX wieku Marcin Medyński s. 131-139
Zorganizowanie szkoły elementarnej w Bzinie (1837 r.) Marcin Medyński s. 141-150
Skarżyska masakra z 4 lutego 1905 roku – relacja naocznego świadka Marcin Medyński s. 141-148
Józefa Piusa Dziekońskiego autorskie wyjaśnienia do pierwotnego projektu kościoła w Kamiennej Marcin Medyński s. 145-149
Zakład wielkopiecowy w Bzinie w świetle „Wykazu ubezpieczenia” z 1847 r. Marcin Medyński s. 151-168
Raporty oficera werbunkowego sekcji Kamienna z 1917 roku : (komisariat obwodowy w Końskich Okręgowego Inspektoratu Werbunkowego w Radomiu) Marcin Medyński s. 153-171
Opis Stalowni „Skarżysko” z 1918 roku Marcin Medyński s. 163-167
"Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne", Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda, Skarżysko Kościelne 2010 : [recenzja] Marcin Braniewski Piotr Kardyś (aut. dzieła rec.) Marcin Medyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wojewoda (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zemeła (aut. dzieła rec.) s. 164-172
"Suchedniowska parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła", Szymon Piasta, Suchedniów 2013 : [recenzja] Marcin Medyński Szymon Piasta (aut. dzieła rec.) s. 181-194
"Marcinków : zarys dziejów", Kazimierz Winiarczyk, Wąchock 2012 : [recenzja] Marcin Medyński Kazimierz Winiarczyk (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Nowa Słupia i okolice w latach 1861-1864", Jan Kulpiński, Nowa Słupia 2014 : [recenzja] Marcin Medyński Jan Kulpiński (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Republika Wąchocka 1863", Krystyna Samsonowska, Wąchock 2013 : [recenzja] Marcin Medyński Krystyna Samsonowska (aut. dzieła rec.) s. 195-203
"Miejsca pamięci powstania styczniowego 1863-1864 na terenie województwa świętokrzyskiego", Jerzy Kowalczyk, Kielce 2013 : [recenzja] Marcin Medyński Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Inwentarz akt parafialnych dekanatu Bodzentyn, przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach : (cz. II) Piotr Kardyś Marcin Medyński s. 203-222
"Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery 22 Marcin Medyński Jan Kulpiński (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Bliżyn. Powstanie styczniowe 1864. W hołdzie powstańcom styczniowym", Krystyna Skowron, Bliżyn 2014 : [recenzja] Marcin Medyński Krystyna Skowron (aut. dzieła rec.) s. 204-205
Kongres Towarzystw Regionalnych i Lokalnych: "Regionalizm w epoce globalizacji",(17 września 2014 r.), w ramach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Polska - Bałtyk - Europa (17-21 września 2014 r.) Marcin Medyński s. 213-221
Konferencja naukowa archiwistów kościelnych Rubrycele i schematyzmy kościoła w Polsce Marcin Medyński s. 222-231
"Skarżyscy męczennicy : losy klasztoru i wspólnoty oo. franciszkanów w Skarżysku-Kamiennej w latach 1937–1940", Krzysztof Zemeła, Skarżysko-Kamienna 2017 : [recenzja] Marcin Medyński Krzysztof Zemeła (aut. dzieła rec.) s. 277-279