Znaleziono 4 artykuły

Mieczysław Mejor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Łacońskie cytaty w "Kazaniach Świętokrzyskich" Mieczysław Mejor s. 19-32
Późnoantyczna "Echtheitskritik" w ujęciu Symplicjusza „Commentaia in Galeni" <<De sectis>> : pocz. VI w. = Late Antique "Echtheitskritik" According to simplicius "Commentaria in Galeni" <<De sectis>> : early 6th c. Mieczysław Mejor s. 123-137
Kartki z historii filologii klasycznej w Warszawie : korespondencja Gustawa Przychodzkiego z Albertem C. Clarkiem, 1920-1925 Mieczysław Mejor s. 139-147
"Antologia poezji łacińskiej w Polsce : średniowiecze", Kazimierz Liman, Poznań 2004 : [recenzja] Mieczysław Mejor Kazimierz Liman (aut. dzieła rec.) s. 173-182