Znaleziono 3 artykuły

Monika Menke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Young People at Present and Their Preparation for Religious Life Monika Menke s. 217-234
"Církevní soudnictví v českých zemích v období kodi kovaného práva", Monika Menke, Olomouc 2016 : [recenzja] Stanislav Přibyl Monika Menke (aut. dzieła rec.) s. 311-312
"W orbicie zasady >>odpowiedzalnego rodzicielstwa<<. Adekwatne zrozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki" ("Within the Orbit of the >>Responsible Parenthood<< Principle. Appropriate Understanding of bonum prolis as a Challenge for Contemporary Canonistics"), Ed. Andrzej Pastwa, Katowice 2014 : [recenzja] Monika Menke Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 351-355