Znaleziono 2 artykuły

Agata Mergler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy z filozofią dziejów w ujęciu Georga Simmla Ferdinand Fellmann Agata Mergler (tłum.) Andrzej Przyłębski (tłum.) s. 46-54
Simmlowska krytyka współczesności a pojęcie tragedii kultury Agata Mergler s. 66-79