Znaleziono 8 artykułów

Katarzyna Meyza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania archeologiczne na Placu Zamkowym w latach 1977-1983 Katarzyna Meyza s. 5-115
Fajki gliniane z drugiej połowy XVIII i pierwszej połowy XIX w. : z badań archeologicznych Zamku Królewskiego i miasta Warszawy Katarzyna Meyza s. 5-21
Osiemnastowieczna potrzebnica na posesji Łazarowiczów : z badań archeologicznych na Placu Zamkowym w Warszawie Katarzyna Meyza s. 7-26
Wyniki archeologicznych badań sondażowych na wzgórzu widokowym w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie Katarzyna Meyza s. 15-43
Fajki gliniane z XVII w. i pierwszej połowy XVIII w. : z badań archeologicznych Zamku Królewskiego i Starego Miasta w Warszawie Katarzyna Meyza s. 31-45
Skarpa Warszawska na odcinku od ulicy Sanguszki do Trasy W-Z w świetle archeologicznych wierceń badawczych Katarzyna Meyza s. 161-167
Błonie-Miasto, Rynek, nr ew. 31, obr. 16, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 57-62/- Katarzyna Meyza s. 290-291
Sławomira Ciepiela-Kubalska Katarzyna Meyza s. 479-484