Znaleziono 6 artykułów

Artur Mezglewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem śmierci i zmartwychwstania w światopoglądzie chrześcijańskim Artur Mezglewski s. 25-36
"Prawo wyznaniowe", Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Warszawa 2006 : [recenzja] Paweł Borecki Artur Mezglewski (aut. dzieła rec.) Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) Piotr Stanisz (aut. dzieła rec.) s. 161-166
Warunki konstytutywne uznania skutków cywilnych małżeństw zawieranych w formie kanonicznej Artur Mezglewski s. 243-258
"Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980 : Studium historyczno-prawne", Artur Mezglewski, Lublin 2004 : [recenzja] Józef Krętosz Artur Mezglewski (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego", Artur Mezglewski, Anna Tunia, Warszawa 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Artur Mezglewski (aut. dzieła rec.) Anna Tunia (aut. dzieła rec.) s. 328-331
"Prawo wyznaniowe", Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Warszawa 2006 : [recenzja] Paweł Borecki Artur Mezglewski (aut. dzieła rec.) Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) Piotr Stanisz (aut. dzieła rec.) s. 363-370