Znaleziono 3 artykuły

Lidia Mięsowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okiełznać dziki Ru.net : Internet a przemiany gatunkowe w literaturze rosyjskiej Lidia Mięsowska Beata Pawletko s. 96-114
Kobieta w "Męskim łagrze" Ludmiły Pietruszewskiej Lidia Mięsowska s. 135-147
Powrót do korzeni : Władimira Sorokina język pozarozumowy Lidia Mięsowska s. 185-198