Znaleziono 6 artykułów

Teresa Miś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Najważniejsze źródła informacji dla mieszkańców wsi w warunkach integracji europejskiej Teresa Miś s. 93-101
Oddziaływanie instytucji na podejmowanie i realizację działań prośrodowiskowych na obszarach wiejskich Teresa Miś s. 297-321
Znaczenie transferu wiedzy w procesie rozwoju inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich Teresa Miś s. 297-305
Rola funduszy i programów UE w poprawie jakości kapitału społecznego Teresa Miś s. 345-354
Oddziaływanie instytucji na rozwój kapitału ludzkiego i zmiany innowacyjne w przedsiębiorstwach Polski Południowo-Wschodniej Teresa Miś s. 512-521
Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego Teresa Miś s. 519-530