Znaleziono 10 artykułów

Maria Miśkiewiczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Grodzisk, gm. Grębków, woj. siedleckie, St. 1, grodzisko, AZP: 55-75/nie bad. Maria Miśkiewiczowa Wojciech Wróblewski s. 62
Grodzisk, gm. Grębków, woj. siedleckie, st. 1 Maria Miśkiewiczowa Wojciech Wróblewski s. 96-97
Ostromęczyn, gm. Platerów, woj. bialskopodlaski, stanowisko I, AZP nr 56-83, stan. nr 5 Barbara Hensel-Moszyńska Maria Miśkiewiczowa s. 109
Grodzisk, gm. Grębków, woj. siedleckie. Stanowisko 1 Maria Miśkiewiczowa Wojciech Wróblewski s. 124-125
Grodzisk, gm. Grębków, woj. siedleckie. Stanowisko I Maria Miśkiewiczowa Wojciech Wróblewski s. 124
Grodzisk, gm. Grębków, woj. siedleckie. Stanowisko 1 Jerzy Gąssowski Maria Miśkiewiczowa Wojciech Wróblewski s. 144
Wędrówki Słowian w Europie wczesnego średniowiecza Maria Miśkiewiczowa s. 168-173
"Byzantine Type Reliquary Pectoral Crosses in the Hungarian National Museum", Zsuzsa S. Lovag, "Folia Archaeologica", 22 (1971) : [recenzja] Maria Miśkiewiczowa Zsuzsa S. Lovag (aut. dzieła rec.) s. 335-338
O cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych : w odpowiedzi L. Rauhutowi Maria Miśkiewiczowa s. 343-349
"Mazowsze wschodnie we wczesnym średniowieczu", Maria Miśkiewiczowa, Warszwa 1981 : [recenzja] Sławomir Gawlas Maria Miśkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 354-355