Znaleziono 1 artykuł

Jan Miśkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sebastiana Piskorskiego "Żywot Barlaama i Jozafata"", Jan Janów, Lwów 1935 ; Ze studiów nad "Sowizdrzałem" w Polsce", Jan Miśkowiak, Poznań 1938 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Jan Janów (aut. dzieła rec.) Jan Miśkowiak (aut. dzieła rec.) s. 307-310