Znaleziono 12 artykułów

Roman Michałowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kajetan Morykoni Roman Michałowski s. 34-37
"Poglądy na pracę we wczesnośredniowiecznym piśmiennictwie łacińskim (od połowy V do połowy VIII wieku)", Bohdan Lapis, Poznań 1977 : [recenzja] Roman Michałowski Bohdan Lapis (aut. dzieła rec.) s. 127-131
"Äbte und Laienäbte im Frankreich. Studie zum Verhältnis von Staat und Kirche im früheren Mittelalter", Franz J. Felten, Stuttgart 1980 : [recenzja] Roman Michałowski Franz J. Felten (aut. dzieła rec.) s. 145-147
"Heilige und Familie. Studien zur Bedeutung familiengebundener Aspekte in den Viten des Verwandten- und Schülerkreises im Willibrord, Bonifatius und Liudger", Lutz von Padberg, Münster 1980 : [recenzja] Roman Michałowski Lutz von Padberg (aut. dzieła rec.) s. 150-153
Polityka Ottona III w nowym oświetleniu : (na marginesie pracy Knuta Göricha, Otto III. Romanus, Saxonicus et Italicus. Kaiserliche Rompolitik und sächsische Historiographie, Historische Forschungen, wyd. K. E. Born, H. Z. Zimmermann, 18, Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1993, s. 319) Roman Michałowski Knut Görich (aut. dzieła rec.) s. 151-156
"Kodeks Matyldy : księga obrzędów z kartami dedykacyjnymi", oprac. i edycja Brygida Kürbis z zespołem: Bogdan Bolz, Bogusław Nadolski, Danuta Zydorek, Kraków 2000 : [recenzja] Roman Michałowski Bogdan Bolz (aut. dzieła rec.) Brygida Kürbis (aut. dzieła rec.) Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.) s. 225-228
Tadeusz Manteuffel jako badacz dziejów Franków Roman Michałowski s. 313-318
Restauratio Poloniae w ideologii dynastycznej Galla Anonima Roman Michałowski s. 457-480
Non est aequa haec via : prestiż funkcji publicznych w społeczeństwie merowińskim Roman Michałowski s. 557-574
Barbarzyńcy w historii Europy. Próba nowego spojrzenia : (Karol Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Iskry, Warszawa 2004, s. 519) Roman Michałowski s. 617-621
„Österreich im Hochmittelalter (907 bis 1246)”, red. Anna M. Drabik, Wien 1991 : [recenzja] Roman Michałowski Anna M. Drabik (aut. dzieła rec.) s. 756-759
"Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi", Jacek Banaszkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Roman Michałowski Jacek Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 785-790