Znaleziono 9 artykułów

Bożenna Michalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład Ignacego Potockiego w nauczanie i rozwój języka polskiego Bożenna Michalik s. 27-49
Związek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych z projektami utworzenia Akademii Nauk Bożenna Michalik s. 37-47
Stosunek I. Potockiego do szkolnictwa pijarskiego w czasach Komisji Edukacji Narodowej Bożenna Michalik s. 39-65
Ignacy Potocki - przewodniczącym Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych Bożenna Michalik s. 49-79
Stosunek konferderacji targowickiej do Komisji Edukacji Narodowej Bożenna Michalik Tadeusz Mizia s. 66-84
Z zagadnień oświatowych warszawskich mieszczan-protestantów w czasach stanisławowskich Bożenna Michalik s. 85-109
"Szlakami przeszłości i czasów współczesnych", pod red. K. Puchowskiego, J. Żerki, Gdańsk 1996 : [recenzja] Bożenna Michalik Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) Józef Żerka (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Pisma pedagogiczne", Jan Henryk Pestalozzi, Wrocław [etc.] 1972 : [recenzja] Bożenna Michalik Jan Henryk Pestalozzi (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"Na przełomie wieków. Studia z dziejów Komisji Edukacji Narodowej", Wrocław 1973 : [recenzja] Bożenna Michalik s. 237-243