Znaleziono 3 artykuły

Józef Michalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Statut Akcji Katolickiej - refleksja nad podstawowymi elementami Józef Michalik s. 27-42
Biuletyn teologii laikatu Teresa Kukołowicz Józef Michalik Eugeniusz Weron s. 105-118
Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia Gustaw Cieślar Marek Izdebski Ludwik Jabłoński Józef Michalik Edward Puślecki Jerzy Samiec Wiktor Wysoczański s. 125-128