Znaleziono 2 artykuły

Grażyna Michalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Parki kulturowe jako forma ochrony krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny Grażyna Michalska s. 103-110
Uwarunkowania zarządzaniem kapitałem ludzkim w mikro i małym przedsiębiorstwie : (przykład białostockich firm) Grażyna Michalska Urszula Widelska s. 364-372