Znaleziono 1 artykuł

Grażyna Michalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania zarządzaniem kapitałem ludzkim w mikro i małym przedsiębiorstwie : (przykład białostockich firm) Grażyna Michalska Urszula Widelska s. 364-372