Znaleziono 1 artykuł

Bohdan Karol Michalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"System >>Ontologii Ogólnej<< czyli >>Ogólnej Nauki o Istnieniu<< Stanisława Ignacego Witkiewicza", Bohdan Karol Michalski [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Bohdan Karol Michalski (aut. dzieła rec.) s. 142