Znaleziono 1 artykuł

Konstanty Michalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dysputa między Janem z Jandun († 1328) a Bartłomiejem z Bruges († 1356) Konstanty Michalski s. 317-326