Znaleziono 14 artykułów

Krzysztof Michalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Człowiek i język Hans Georg Gadamer Krzysztof Michalski (tłum.) s. 9-21
Koniec filozofii i zadanie myślenia Martin Heidegger Krzysztof Michalski (tłum.) s. 9-26
Próba interpretacji : "Przedmowa" do pierwszego wydania "Krytyki czystego rozumu" Krzysztof Michalski s. 11-29
Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Toruniu wobec najważniejszych wydarzeń 1956 roku Krzysztof Michalski s. 43-73
Heidegger: filozof i czas Krzysztof Michalski s. 56-69
O źródłach filozofii Krzysztof Michalski s. 67-76
Uczucie i fenomenologia Krzysztof Michalski s. 106-120
Budować, mieszkać, myśleć Martin Heidegger Krzysztof Michalski (tłum.) s. 137-152
O recepcji Heideggera Krzysztof Michalski s. 171-175
Semantyka i hermeneutyka Hans-Georg Gadamer Krzysztof Michalski (tłum.) s. 175-184
"Czas, świadomość, rzeka czasu", Krzysztof Michalski, "Twórczość" nr 7 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Krzysztof Michalski (aut. dzieła rec.) s. 201
"O źródłach filozofii", Krzysztof Michalski, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Michalski (aut. dzieła rec.) s. 227
O hermeneutyce Gadamera Krzysztof Michalski s. 414-424
"Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo", red. Krzysztof Michalski, Kraków 2006 : [recenzja] Dominika Dzwonkowska Krzysztof Michalski (aut. dzieła rec.) s. 557-559