Znaleziono 14 artykułów

Wojciech Michniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblijne podstawy roku jubileuszowego Wojciech Michniewicz s. 3-17
Teorie dotyczące początków Izraela Wojciech Michniewicz s. 3-21
The Israel's origin theories Wojciech Michniewicz s. 5-22
Epoka Salomona : interpretacja danych archeologicznych Wojciech Michniewicz s. 11-26
"A stało się to wszystko, aby się wypełniły Pisma" czyli o tzw. "formułach wypełnienia" u Mt 26, 47-57 : cz. I : badania wstępne i egzegeza perykopy Wojciech Michniewicz s. 11-38
"A stało się to wszystko, aby się wypełniły słowa Pisma" czyli o tzw. "formułach wypełnienia" u Mt 26,47-57 : cz.II : teologia wypełnienia Wojciech Michniewicz s. 23-42
Sefforis, Nazaret i nauczanie Jezusa Wojciech Michniewicz s. 37-58
Idea zjednoczenia narodu w naucze prorockiej : zarys teologii zjednoczenia Wojciech Michniewicz s. 47-60
Czy "wypełnienie się pism" jest właściwym znaczeniem zwrotu "hetaire, ef'ho parei" u Mt 26,50A? Wojciech Michniewicz s. 51-61
Idea zjednoczenia narodu w nauczaniu prorockim : podstawowa biblijna terminologia hebrajska Wojciech Michniewicz s. 87-96
"Greek New Testament" ("Nowy Testament po grecku") : przykład współpracy międzywyznaniowej i międzynarodowej Barbara Aland Wojciech Michniewicz (tłum.) s. 283-288
Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej na temat Eucharystii : Białystok AWSD, 8 I 2000 r. Wojciech Michniewicz s. 317-321
Znaczenie terminów biblijnych "kuttōnet" i "ketōnet passîm" Wojciech Michniewicz s. 401-411
Sprawozdanie z 48 Sympozjum Biblistów Polskich, Tarnów, 8-9.09.2010 Wojciech Michniewicz s. 536-542