Znaleziono 9 artykułów

Ireneusz Miciuła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych Ireneusz Miciuła Anna Mitek s. 53-66
Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku w ramach zrównoważonego rozwoju Ireneusz Miciuła s. 57-67
Współczesne metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie Ireneusz Miciuła s. 67-80
Instrumenty finansowe na rynku walutowym oraz znaczenie ich innowacyjności dla gospodarki międzynarodowej Ireneusz Miciuła s. 153-163
Szczególna rola zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych Ireneusz Miciuła s. 211-221
Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji Ireneusz Miciuła Paweł Stępień s. 217-227
Modelowanie i prognozowanie wielkości kursu walutowego Ireneusz Miciuła s. 249-262
Sytuacja na globalnym rynku surowców energetycznych i perspektywy rozwoju do 2030 roku Ireneusz Miciuła s. 309-321
The Universal Elements of Strategic Management of Risks in Contemporary Enterprises Ireneusz Miciuła s. 313-322
    Zacytuj
  • Udostępnij