Znaleziono 4 artykuły

Bartosz Mickiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Wojciech Downar Bartosz Mickiewicz s. 5-6
Rola innowacyjności w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Stanisław Gawłowski Bartosz Mickiewicz s. 19-30
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zmiany w powierzchni użytków rolnych według danych powszechnego spisu rolnego z 2002 i 2010 roku Bartosz Mickiewicz Bogdan M. Wawrzyniak s. 194-206
Środowiskowe problemy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach objętych ochrona przyrodniczą w Polsce Bartosz Mickiewicz Dagmara K. Zuzek s. 207-219