Znaleziono 28 artykułów

Piotr Mickiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Krzysztof Kubiak Piotr Mickiewicz s. 5-7
Wprowadzenie Krzysztof Kubiak Piotr Mickiewicz s. 7-8
Słowo wstępne Krzysztof Kubiak Piotr Mickiewicz s. 7-8
Wstęp Piotr Mickiewicz s. 9-11
Wstęp Piotr Mickiewicz s. 9-11
Wspomnienia: prof. Czesław Mojsiewicz Piotr Mickiewicz s. 14-15
Wstęp Piotr Mickiewicz s. 17-18
Bezpieczeństwo europejskie - wymiar śródziemnomorski : źródła, istota zjawiska i formy przeciwdziałania nielegalnej imigracji w basenie Morza Śródziemnego Piotr Mickiewicz s. 37-51
Obszar Azji Centralnej i Zatoki Perskiej w strategii ChRL Piotr Mickiewicz s. 44-61
Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne Polski a rozbudowa bałtyckiego systemu transportu surowców energetycznych Piotr Mickiewicz s. 55-72
Bezpieczeństwo europejskie w koncepcji i działaniach politycznych Tony'ego Blaira Piotr Mickiewicz s. 71-84
Samowystarczalność obronna czy wspólnota interesówpodstawową determinantą projektowania bezpieczeństwa RP Piotr Mickiewicz s. 111-121
Bezpieczeństwo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej w rozwiązaniach legislacyjnych i organizacyjnych Piotr Mickiewicz s. 114-132
Subregion bałtycki w założeniach polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Mickiewicz s. 119-131
Przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu Cesarstwa Japonii w rozwiązaniach systemowych narodowej polityki bezpieczeństwa Piotr Mickiewicz s. 121-132
Morze Bałtyckie w rosyjskiej polityce zagranicznej i strategii morskiej Piotr Mickiewicz s. 147-161
"Trójkąt Weimarski : geneza – działalność– perspektywy współpracy", Bogdan Koszel, Poznań 2006 : [recenzja] Piotr Mickiewicz Bogdan Koszel (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Dzieci-żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych", Jarosław Czyżewski, Toruń 2008 : [recenzja] Piotr Mickiewicz Jarosław Czyżewski (aut. dzieła rec.) s. 248-249
"Bezpieczeństwo w szkole: poradnik dla nauczycieli", pod red. Krzysztofa Kubiaka i Piotra Mickiewicza, Warszawa 2009 : [recenzja] Andrzej Makowski Krzysztof Kubiak (aut. dzieła rec.) Piotr Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 251-252
"Morze Śródziemne w systemie bezpieczeństwa europejskiego", Tomasz Szubrycht, Gdynia 2008 : [recenzja] Piotr Mickiewicz Tomasz Szubrycht (aut. dzieła rec.) s. 252-253
"Morskie szkolnictwo wojskowe w Polsce : komponent systemu bezpieczeństwa państwa w latach 1919-1991", Jerzy Będźmirowski, Gdynia 2009 : [recenzja] Piotr Mickiewicz Jerzy Będźmirowski (aut. dzieła rec.) s. 253-254
"Europe since 1980", Ivan T. Berend, Cambridge 2010 : [recenzja] Piotr Mickiewicz Ivan T. Berend (aut. dzieła rec.) s. 253-256
Czy Polsce potrzebna jest ustawa antyterrorystyczna? Piotr Mickiewicz s. 261
"Republika Chorwacji na drodze do NATO", Małgorzata Łakota-Micker, Polkowice 2011 : [recenzja] Piotr Mickiewicz Małgorzata Łakota-Micker (aut. dzieła rec.) s. 261-262
Konferencja Międzynarodowa "Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej. Aspekty polityczne i ekonomiczne" Piotr Mickiewicz s. 262-263
Wrocławskie Dni Solidarności Piotr Mickiewicz s. 267-269
"Eurosamoloty : trudne początki europejskiej współpracy zbrojeniowej", Grzegorz Rdzanek, Toruń 2007 : [recenzja] Piotr Mickiewicz Grzegorz Rdzanek (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"From total war to war against terrorism", Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak (ed.), Wrocław 2007 : [recenzja] Katarzyna Wardin Krzysztof Kubiak (aut. dzieła rec.) Piotr Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 372-374