Znaleziono 9 artykułów

Robert Mielhorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gry z polskim Faustem : ("Doktor Twardowski" Jerzego Broszkiewicza w świetle krytyki dyskursywnej) Robert Mielhorski s. 185, 7-44
Ewy Lipskiej podróże : w poszukiwaniu wartości Robert Mielhorski s. 72-92
    Zacytuj
  • Udostępnij
Strategie liryczne w poezji Wiktora Woroszylskiego Robert Mielhorski s. 77-103
"Sprawa Jastruna"? : (w świetle wypowiedzi publicystyczno-krytycznych i nowych publikacji po 1989 roku - rekonesans) Robert Mielhorski s. 111-141, 232-233
Herbertowskie anamnezy Robert Mielhorski s. 117-138
Poznanie - etyczność - wartości : (o trzech dyskursach historycznoliterackich nowoczesności) Robert Mielhorski s. 167-194, 211
"Przebisnu rówieśnik" : o cyklu "Zabawy chłopięce" Stanisława Grochowiaka Robert Mielhorski s. 189-205, 253
"Koniec Europy beze mnie to byłby mało uczciwy spektakl" : (poemat "Kaspar" Piotra Cielesza w perspektywie porównawczej Robert Mielhorski s. 217-240, 259-260
Topos dzieciństwa w świetle historii : ogólny zarys problemu w poezji nowoczesnej 1939-1989 Robert Mielhorski s. 344-371