Znaleziono 17 artykułów

Małgorzata Mieszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Aby moja miłościwa pani [...] tę chęć moję wdzięcznie przyjąć raczyła" : o dedykacji Mikołaja Szarffenbergera dla Zofii z Kostków Tęczyńskiej Małgorzata Mieszek s. 7-14
"Carmen nuptiale" Jana Bielskiego jako przykład jezuickiej twórczości o charakterze okolicznościowym Małgorzata Mieszek s. 12-26
O sztuce krasomówczej w "Ćwiczeniach krasomówsko-prawnych" Jana Bielskiego Małgorzata Mieszek s. 23-31
Kategoria milczenia w staropolskich intermediach szkolnych Małgorzata Mieszek s. 51-60
Kilka uwag o intermediach z lwowskiego kolegium księży teatynów Małgorzata Mieszek s. 53-61
Święty Aleksy na scenie pijarskiego kolegium w Górze Kalwarii Małgorzata Mieszek s. 67-75
O intermediach w pijarskim teatrze szkolnym Małgorzata Mieszek s. 81-88
Dramaturgia Jana Bielskiego na tle przemian w teatrze jezuickim Małgorzata Mieszek s. 119-143
Postaci aniołów i diabłów w wybranych intermediach staropolskich Małgorzata Mieszek s. 151-172
Limeryki, czyli przykład poezji niepoważnej Małgorzata Mieszek s. 151-165
O kilku nieznanych intermediach staropolskich Małgorzata Mieszek s. 185-204
"Intermedium polskie XVI-XVIII wieku : (teatry szkolne)", Małgorzata Mieszek, Kraków 2007 : [recenzja] Piotr Pirecki Małgorzata Mieszek (aut. dzieła rec.) s. 225-228
Tematyka religijna w dramacie jezuickim z połowy XVIII wieku : na przykładzie twórczości Jana Bielskiego Małgorzata Mieszek s. 225-237
"Intermedium polskie XVI-XVIII wieku (teatry szkolne)", Małgorzata Mieszek, Kraków 2007 : [recenzja] Piotr Pirecki Małgorzata Mieszek (aut. dzieła rec.) s. 241-244
Odpowiedź na recenzję Piotra Pireckiego Małgorzata Mieszek s. 245-250
Złotousty kaznodzieja bohaterem dramatów z początku XX wieku Małgorzata Mieszek s. 377-397
Salty, tańce, skoki i balety, czyli o tańcu w dawnych szkołach jezuickich Małgorzata Mieszek Anna Reglińska-Jemioł (aut. dzieła rec.) s. 465-469