Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Migdał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka karna i penitencjalna Polski lat 1944-1956 Jerzy Migdał s. 125-142
"Prawo do prywatności : aspekty prawne i psychologiczne", red. Krzysztof Motyka, Lublin 2001 : [recenzja] Jerzy Migdał Krzysztof Motyka (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Przepadek w polskim prawie karnym", Kazimierz Postulski, Marek Siwek, Zakamycze 2004 : [recenzja] Jerzy Migdał Kazimierz Postulski (aut. dzieła rec.) Marek Siwek (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Europa : zbliżenia, kontrowersje, perspektywy", red. Elżbieta Hałas, Lublin 2002 : [recenzja] Jerzy Migdał Elżbieta Hałas (aut. dzieła rec.) s. 229-230