Znaleziono 9 artykułów

Bożena Mikołajczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywność Aniołów Biznesu na nieformalnym rynku venture capital Marzena Krawczyk Bożena Mikołajczyk s. 65-75
Alianse między bankami a MŚP Bożena Mikołajczyk s. 69-79
Mikrofinanse nowym wyzwaniem Unii Europejskiej : aspekt humanistyczny Bożena Mikołajczyk s. 91-98
Przedsiębiorczość i wiedza w polityce Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw Bożena Mikołajczyk s. 205-210
Znaczenie innowacji w aliansach między sektorem publicznym a biznesem Bożena Mikołajczyk s. 213-225
Pomoc publiczna w integrującej się Europie Bożena Mikołajczyk s. 255-261
Fiński system nauki i technologii kluczem do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Mikołajczyk s. 297-304
Innowacyjność przedsiębiorstw w krajach UE - pomiar i ocena Bożena Mikołajczyk s. 421-431
Finansowanie mezzanine europejskich MSP Bożena Mikołajczyk s. 579-589