Znaleziono 5 artykułów

S. R. Mikulinskij

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Razwitije obszczich problem biołogii w Rossii. Pierwaja połowina XIX wieka", S. R. Mikulinskij, Moskwa 1931 : [recenzja] S. R. Mikulinskij (aut. dzieła rec.) s. 301-302
Nowoczesna koncepcja dziejów biologii Wanda Grębecka S. R. Mikulinskij (aut. dzieła rec.) s. 337-342
"Naucznoje otkrytije i jego wosprijatije", S. R. Mikulinskij, M. G. Jaroszewskij, Moskwa 1971 : [recenzja] Krzysztof Migoń M. G. Jaroszewskij (aut. dzieła rec.) S. R. Mikulinskij (aut. dzieła rec.) s. 757-759
"K. Marks, F. Engels, W. I. Lenin o naukie i techniki", A. G. Jegorow, S. R. Mikulińskij, M. P. Mczedłow, Moskwa 1985 : [recenzja]. A. G. Jegorow (aut. dzieła rec.) M. P. Mczedłow (aut. dzieła rec.) S. R. Mikulińskij (aut. dzieła rec.) s. 899-900
"Osnowy naukowiedienija", S. R. Mikulinskij, Moskwa 1985 : [recenzja]. S. R. Mikulinskij (aut. dzieła rec.) s. 900