Znaleziono 8 artykułów

Zbigniew Miler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadka motywu szachownicy w średniowiecznych kościołach granitowych Zbigniew Miler s. 55-91
Paul von Niessen (1857-1937) - historyk Nowej Marchii i Pomorza Zbigniew Miler s. 67-75
Pastor Felix Hobus (1866-1941) "Schliemann doliny Warty" Zbigniew Miler s. 77-89
Otto Kaplick (1891-1967) -nauczyciel, krajoznawca i popularyzator historii Zbigniew Miler s. 137-142
Toponimia Barlinka Kazimierz Hoffmann Zbigniew Miler s. 189-199
Archiwum Muzeum Regionalnego w Barlinku Zbigniew Miler s. 223-227
Kontrowersje wokół tzw. pokoju landsberskiego Zbigniew Miler s. 231-237
Jan Merkelin (przed 1325 - około 1400) - teolog z klasztoru augustianów w Strzelcach Krajeńskich Zbigniew Miler s. 233-237