Znaleziono 9 artykułów

Jan Jerzy Milewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samorząd miejski w Wilnie w latach przełomu (1919–1920) Jan Jerzy Milewski s. 71-83
Święta 3 Maja w przedwojennym Białymstoku Adam Dobroński Jan Jerzy Milewski s. 111-117
„Wieś Strzelce-Dawidowicze w tradycji historycznej”, Irena Matus, Białystok 1994 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Irena Matus (aut. dzieła rec.) s. 130-132
Stan związków zawodowych w powiecie ostrołęckim w 1938 roku Jan Jerzy Milewski s. 133-138
Stosunki polsko-żydowskie w Ostrołęckiem i Łomżyńskiem w latach trzydziestych i w czasie II wojny światowej Jan Jerzy Milewski s. 163-184
„Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918–1940”, Krzysztof Buchowski, Białystok 1999 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Krzysztof Buchowski (aut. dzieła rec.) s. 255-256
"Briest w 1939–1941 gg. Dokumienty i matieriały", red. Jewgienij Rozenblat i in., Briest 2012 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Jewgienij Rozenblat (aut. dzieła rec.) s. 449-451
„Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939)”, Tadeusz Antonii Kowalski, Toruń 1998 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Tadeusz Antonii Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 498-499
„Pinskije jewrei. 1939-1944 gg.”, Jewgienij Rozenblat, Irina Jelenskaja, Brest 1997 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Irina Jelenskaja (aut. dzieła rec.) Jewgienij Rozenblat (aut. dzieła rec.) s. 645-647