Znaleziono 10 artykułów

Jerzy Milewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo i chuligaństwo Jerzy Milewski s. 28-38
Kilka propozycji dla nowego samorządu Jerzy Milewski s. 48-60
"Człowiek a prawo", Gustaw Radbruch, Getynga 1961 : [recenzja] Jerzy Milewski Gustaw Radbruch (aut. dzieła rec.) s. 51-54
Wokół pojęcia "zorganizowana grupa przestępcza" : (artykuł dyskusyjny) Jerzy Milewski s. 69-75
Instancja ostatniej nadziei Jerzy Milewski s. 72-83
"Prawo - Sąd - Prasa", Jerzy Milewski, "Prawo i Życie", 1963, nr 17 : [recenzja] M. Cybulska Jerzy Milewski (aut. dzieła rec.) s. 72-73
Opinia prasy o stosunku stronnictw opozycyjnych do polsko-radzieckiego układu o nieagresji z 1932 r. Jerzy Milewski s. 77-90
Bezbronny obrońca Jerzy Milewski s. 77-83
"Komunistyczna Partia Polski w okręgu łomżyńskim 1919-1938", Józef Kowalczyk, Warszawa 1975; "Z dziejów KPP w okręgu łomżyńskim", pod red. Zbigniewa J. Hirsza, Białystok 1976 : [recenzja] Jerzy Milewski Zbigniew J. Hirsz (aut. dzieła rec.) Józef Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 613-619
"Ruch ludowy na Białostoczyźnie 1918-1939", Zofia Tomczonek, Warszawa 1979 : [recenzja] Jerzy Milewski Zofia Tomczonek (aut. dzieła rec.) s. 845-849