Znaleziono 2 artykuły

Mirosław Milewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn socjologii religii Katarzyna Górak-Sosnowska Janusz Mariański Mirosław Milewski Eugeniusz Sakowicz s. 133-172
">>Pamiętnik z Powstania Warszawskiego<< Mirona Białoszewskiego jako propozycja realizmu", Mirosław Milewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Mirosław Milewski (aut. dzieła rec.) s. 169