Znaleziono 3 artykuły

Leszek Mindur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyszłościowe formy przewozów ładunków drogowo-szynowych w technologii bimodalnej Leszek Mindur s. 101-110
Sformalizowane metody logistyki w sferze transportu : (na przykładzie budownictwa) Leszek Mindur s. 197-210
Postać ładunku determinantą doboru technologii transportowych Leszek Mindur s. 205-215