Znaleziono 2 artykuły

Barbara Miodońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki polsko-czeskie w dziedzinie iluminatorstwa na przełomie w. XIV i XV Barbara Miodońska s. 153-202, 26
"Rex regnum i rex Poloniae w dekoracji malarskiej Graduału Jana Olbrachta i Pontyfikału Erazma Ciołka. Z zagadnień ikonografii władzy królewskiej w sztuce polskiej wieku XVI", Barbara Miodońska, Suplement do "Rozpraw i Sprawozdań Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 12", Kraków 1979 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Barbara Miodońska (aut. dzieła rec.) s. 639