Znaleziono 1 artykuł

Aurelia Mioduchowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Elementy społeczne w polskiej pieśni ludowej", Aurelia Mioduchowska [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Aurelia Mioduchowska (aut. dzieła rec.) s. 234