Znaleziono 2 artykuły

Anna Mirczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty wsparcia społecznego wśród starszych mieszkańców wsi Anna Mirczak s. 189-203
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeciwdziałanie Przemocy Wobec Seniorów", Warszawa, 12 maja 2015 Anna Mirczak s. 469-472