Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Misiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krótki przyczynek do an‑archeologii audio‑wizualności : Polska – II połowa XIX wieku Tomasz Misiak s. 126-135, 181
Filozoficzne pytania o sztukę współczesną Tomasz Misiak Grzegorz Dziamski (aut. dzieła rec.) Teresa Kostyrko (aut. dzieła rec.) Jacek Zydorowicz (aut. dzieła rec.) s. 208-214
O estetycznym kolekcjonowaniu świata Tomasz Misiak Beata Frydryczak (aut. dzieła rec.) s. 309-316
"Budowa świata przedstawionego w >>Jak daleko stąd, jak blisko<<", Tomasz Misiak, "Dialog" nr 1 (1982) : [recenzja] Joanna Zawadzka Tomasz Misiak (aut. dzieła rec.) s. 447