Znaleziono 7 artykułów

Leszek Misiarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwielbienie Ojca poprzez uwielbienia Syna w J 12,27-33 Leszek Misiarczyk s. 21-40
Kanony Euzebiusza z Cezarei w Ewangeliarzu Anastazji z XII wieku Leszek Misiarczyk s. 43-54
Teksty Hieronima, Seduliusza Szkota i Bedy Czcigodnego w biblijnych kodeksach płockich i nadmozańskich z XII w. : próba porównania Leszek Misiarczyk s. 54-72
Charyzmat prorocki w pierwszych wiekach Kościoła Leszek Misiarczyk s. 85-100
Midraszyczne korzenie chrystologicznej interpretacji Prz 8,22 w "Dialogu" Justyna Męczennika Leszek Misiarczyk s. 93-107
"Jezus i jego wyznawcy w Talmudzie : analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna", Mirosław Stanisław Wróbel, Lublin 2013 : [recenzja] Leszek Misiarczyk Mirosław Stanisław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 209-211
Apokatástasis zrealizowana, aktualna i przyszła w tradycji biblijnej i patrystycznej przed Orygenesem Leszek Misiarczyk s. 459-476