Znaleziono 12 artykułów

Waleria Misiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Raciborowice Kol., gm. Białopole, woj. chełmskie. Stanowisko II, IIA Sławomir Jastrzębski Waleria Misiewicz Marta Polańska s. 32
Sadurki, pow. Puławy Waleria Misiewicz s. 37-38
Drugi sezon badań na cmentarzysku ciałopalnym w Krupach, pow. Lubartów, stan. 1 Waleria Misiewicz s. 63-71
Badania na stanowisku 1 w Krupach, pow. Lubartów, w latach 2001 i 2003 Waleria Misiewicz s. 66-76
Wyniki trzeciego sezonu badań na cmentrzysku kultury łużyckiej we wsi Krupy, gm. Michów, pow. Lubartów Waleria Misiewicz s. 76-83
Pierwszy sezon badań na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej we wsi Krupy, stan. 1, pow. Lubartów, woj. lubelskie Waleria Misiewicz s. 99-106
Wstępne wyniki badań osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5, woj. lubelskie Waleria Misiewicz Marta Polańska s. 106-112
Wyniki badań osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, woj. lubelskie Waleria Misiewicz s. 110-117
Nieszawa, st. 5, gm. Józefów, woj. lubelskie, AZP 82-74 Waleria Misiewicz s. 148
Nieszawa, st. 5, gm. Józefów nad Wisłą, woj. lubelskie, AZP 82-74/9 Waleria Misiewicz Marta Polańska s. 179
Nieznany brązowy sierp ze sztabą do rękojeści Elżbieta Kłosińska Waleria Misiewicz s. 219-221
Anna Kloss (16 XII 1941 - 12 I 2004) Waleria Misiewicz s. 289-290