Znaleziono 16 artykułów

Henryk Misztal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego do postępowania w sprawach kanonizacyjnych Henryk Misztal s. 154-172
"Prawo wyznaniowe", Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Warszawa 2006 : [recenzja] Paweł Borecki Artur Mezglewski (aut. dzieła rec.) Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) Piotr Stanisz (aut. dzieła rec.) s. 161-166
Elementy prawnokanoniczne "świętości kanonizowanej" w świetle najnowszej jurysprudencji Kongregacji Spraw Kanonicznych Henryk Misztal s. 171-197
Kanonizacja równoznaczna Henryk Misztal s. 189-216
Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka Henryk Misztal s. 237-246
"Le cause di canonizzazione : Storia e procedura", Henryk Misztal, Vaticana 2005 : [recenzja] Edward Górecki Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"La canonizzazione equipolente e la questione dei miracoli nelle cause di canonizzazione", Fabijan Veraja, Roma 1975 : [recenzja] Henryk Misztal Fabijan Veraja (aut. dzieła rec.) s. 262-266
Biografia w procesie beatyfikacyjnym Henryk Misztal s. 267-279
"Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II", Henryk Misztal, Lublin 1997 : [recenzja] Wojciech Góralski Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) s. 270-274
"La prova in genere e la fama di santitá in specie nei procesi dei santi prima e dopo il M. P. "Sanctitas clarior", Michele d'Alfonso, Agnesotti 1977 : [recenzja] Henryk Misztal Michele d' Alfonso (aut. dzieła rec.) s. 282-286
"Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym", Henryk Misztal, Lublin 1985 : [recenzja] Joachim Roman Bar Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) s. 284-286
"Podręcznik prawa kanonicznego", T. I-IV, Edward Sztafrowski, Warszawa 1985-1986 : [recenzja] Henryk Misztal Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Kuria Rzymska : studium historyczno-kanoniczne", Edward Sztafrowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Henryk Misztal Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 302-306
"La perfezione cristiana in Benedetto XIV con particolare riferimento all'età giovanile", Antonio Casieri, Vaticana 1979 : [recenzja] Henryk Misztal Antonio Casieri (aut. dzieła rec.) s. 307-312
"Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym", Henryk Misztal, Lublin 1981 : [recenzja] Joachim Roman Bar Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) s. 317-324
"Prawo wyznaniowe", Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Warszawa 2006 : [recenzja] Paweł Borecki Artur Mezglewski (aut. dzieła rec.) Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) Piotr Stanisz (aut. dzieła rec.) s. 363-370