Znaleziono 15 artykułów

Zbigniew Mitura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tempo i kierunki aktywizacji gospodarczej regionu lubelskiego w okresie trzydziestolecia Zbigniew Mitura s. 19-35
Zmiany w liczbie i strukturze pracujących w województwach makroregionu środkowowschodniego w pierwszych latach transformacji ustroju gospodarczego w Polsce Zbigniew Mitura s. 79-109
Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania rzemiosła w świetle badań ankietowych Mirosława Grodzka Zbigniew Mitura s. 127-154
W kwestii pojęcia państwowego przedsiębiorstwa socjalistycznego Zbigniew Mitura Wojciech Rybczyński s. 131-146
W kwestii konstrukcji prawnej przedsiębiorstwa państwowego Zbigniew Mitura s. 137-151
Podstawowe uwarunkowania rozwoju polskiego rzemiosła w latach osiemdziesiątych Mirosława Grodzka Zbigniew Mitura s. 137-150
"Z problematyki przeobrażeń społeczno-gospodarczych w Lubelskiem", red. Zbigniew Mitura, Ryszard Orłowski, Lublin 1992 : [recenzja] Zdzisław Szymański Zbigniew Mitura (aut. dzieła rec.) Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 142-143
Główne tendencje zmian w strukturze gospodarczej makroregionu środkowo-wschodniego Zbigniew Mitura s. 161-172
Kierunki zmian w finansowaniu reprodukcji środków trwałych przedsiębiorstw państwowych w Polsce po r. 1956 Zbigniew Mitura s. 169-185
The Model of Polish Handicraft in the Opinions of Representatives of Craftsmen's Self-Government Mirosława Grodzka Zbigniew Mitura s. 199-207
Własność państwowa i przedsiębiorstwo państwowe w świetle zmian ustroju gospodarczego w Polsce. Zbigniew Mitura s. 199-211
Proces likwidacji zaniedbań w rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej w województwach makroregionu środkowowschodniego Zbigniew Mitura s. 205-221
Prerequisites of Development, the Function and Place of Workers' Inventiveness in a State Establishment in the Light of the Economic Reform Zbigniew Mitura s. 309-325
Zmiany w strukturze organizacyjnej spółdzielczości spożywców regionu lubelskiego w okresie PRL Zbigniew Mitura s. 355-378
W kwestii pojęcia rozrachunku gospodarczego Zbigniew Mitura s. 419-433