Znaleziono 2 artykuły

Artur Miziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polubowne rozstrzyganie sporów administracyjnych według przepisów Kościoła łacińskiego Artur Miziński s. 3-20
Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych Juan Ignacio Arrieta Artur Miziński (tłum.) s. 85-115