Znaleziono 1 artykuł

Bernard Moeller

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ökumenische Kirchengeschichte", t. 3, wyd. Raymund Kottje i Bernard Moeller, Mainz-München 1974 : [recenzja] Stefan Moysa Raymund Kottje (aut. dzieła rec.) Bernard Moeller (aut. dzieła rec.) s. 229-230