Znaleziono 6 artykułów

Jan Mojak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dowody imienne i na okaziciela na włożone wkłady oszczędnościowe : (próba interpretacji art. 18 Prawa bankowego) Jan Mojak Elżbieta Niezbecka s. 22-29
Unieważnienie akcji Jan Mojak s. 30-34
"Wertpapierrecht. Ein Lehrbuch", Reinhard Richardi, Heidelberg 1987 : [recenzja] Jan Mojak Reinhard Richardi (aut. dzieła rec.) s. 49-52
W sprawie obrotu prawami z papierów wartościowych Jan Mojak s. 81-84
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1985 r. III CRN 395 Andrzej Kidyba Jan Mojak s. 125-130
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 czerwca 1993 r. I A Cr 202 Jan Mojak s. 270-273