Znaleziono 2 artykuły

Irena Momola

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywizacja ruchowa dzieci w dobie rozwoju nowych technologii : wyzwanie dla nauczycieli Irena Momola Ewa Polak Emilian Zadarko Maria Zadarko-Domaradzka s. 109-115
Bezpieczne pady na lekcji wychowania fizycznego = Safe falls in the lessons of physical education Wojciech J. Cynarski Irena Momola s. 124-131