Znaleziono 3 artykuły

Bernard Morawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce Maryi we wspólnocie świętych : deklaracje ekumeniczne Bernard Morawski s. 184-216
Miejsce Maryi w kulcie chrześcijańskim w świetle ekumenicznej deklaracji kongresu w Saragossie (3-9 X 1979 r.) Bernard Morawski s. 191-226
Miejsce Maryi w dziele odkupienia w świetle ekumenicznej deklaracji : (Rzym, 12-17 V 1975 r.) Bernard Morawski s. 197-226