Znaleziono 5 artykułów

Janusz Morbitzer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozważania o szkolnym obowiązku dziecka w kontekście społecznej debaty i wyników badań Janusz Morbitzer Joanna Nowak s. 17-28
Współczesna przestrzeń obecności człowieka – między realnością a wirtualnością Janusz Morbitzer s. 59-68
O wychowaniu w świecie nowych mediów : zarys problematyki Janusz Morbitzer s. 119-143
Z metodyki wykorzystywania komputerów w edukacji Janusz Morbitzer s. 128-140
O nowej przestrzeni edukacyjnej w hybrydowym świecie Janusz Morbitzer s. 411-430