Znaleziono 9 artykułów

Jana Moricová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Boże macierzyństwo Maryi według Jana Chryzostoma Korca Jana Moricová s. 126-131
Rozwój nauki o istocie i roli cierpienia Maryi w dziele zbawienia Jana Moricová s. 153-167
Zarys dziejów kultu Matki Bożej Wniebowziętej na Słowacji Jana Moricová s. 186-192
Trynitarny wymiar słowackiej pobożności maryjnej Jana Moricová s. 214-227
Biskup Paweł Hnilica – gorliwy apostoł Fatimy Jana Moricová s. 221-237
Możliwość "trzeciej" drogi mariologii posoborowej Jana Moricová s. 224-233
Maryja Niepokalanie Poczęta w pobożności słowackiej Jana Moricová s. 260-268
Maryja jako wzór dla cierpiących według Jana Pawła II Jana Moricová s. 269-277
Mariologia słowacka po Soborze Watykańskim II Anton Adam Jana Moricová s. 314-327