Znaleziono 6 artykułów

Jarosław Moskałyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcja soborności Kościoła Jarosław Moskałyk s. 115-128
"Ja" w relacji do Wspólnoty Edward Sienkiewicz Elżbieta Kotkowska (aut. dzieła rec.) Jarosław Moskałyk (aut. dzieła rec.) s. 149-151
Problem podobieństwa w chrześcijańskiej tradycji wiary Jarosław Moskałyk s. 175-187
Eklezja siostrzana a realizm Kościoła partykularnego Jarosław Moskałyk s. 181-190
"Staroorientálne ortodoxné Cirkvi", Andrej Slodička, Poznań 2009 : [recenzja] Jarosław Moskałyk Andrej Slodička (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Teologia Kościoła katolickiej metropolii kijowskiej w końcu wieku XVI i w wieku XVII", Jarosław Moskałyk, Lublin 2001 : [recenzja] Michał Czajkowski Jarosław Moskałyk (aut. dzieła rec.) s. 224-228