Znaleziono 1 artykuł

W.A. Moszczenski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Lekcii po matiematiczeskoj łogikie", W.A. Moszczenski, Minsk 1973 : [recenzja] M. Lubański W.A. Moszczenski (aut. dzieła rec.) s. 243-246